eucharystia Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata » (Mt 28, 20).
Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie
niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Ofiara eucharystyczna jest « źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego ».
« W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom ». Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości... (wprowadzenie do encykliki Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II).

Kult Eucharystii:

- udział w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach eucharystycznych
- adoracja Najświętszego Sakramentu (całodzienna w naszej parafii: 28 kwietnia w Dębowie
  i 10 czerwca w Dębionku )
- uroczystości komunijne:
      pierwsza Komunia św. dzieci klasy III - 22 maja 2016 r.
      pierwsza rocznica Komunii św. klasy IV - 29 maja 2016 r.
- Boże Ciało /26 maja 2016 r./ Msza św. o godz.10:00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Kolęda 2021/2022

koleda1

Plan duszpasterskiej wizyty kolędowej 2021/2022

13 stycznia 2022 – Dębowo – czwartek (od 10:00)
od Rodz. Hoppe Przemysław - do Rodz. Hoppe Mieczysław

14 stycznia 2022 – Dębowo - piątek (od 10:00)
blok przy kościele i blok ul. Krakowska

15 stycznia 2022 – Dębowo - sobota (od 10:00)
ul. Rzeczna, Nakielska i Lipowa

16 stycznia 2022 – Dębowo - niedziela (od 13:00)
Rodz. p. Żygowskiej, P. Ptak, P. Pawlak, Gorzelnia, ul. Cicha, Zakład Rolny

17 stycznia 2022 – Dębowo - poniedziałek (od 10:00)
ul. Leśna / do Rodz. Muszyńskich/

18 stycznia 2022 – Dębowo - wtorek (od 10:00)
ul. Krakowska

19 stycznia 2022 – Dębowo - środa (od 10:00)
ul. Śmielińska i Sadkowska

20 stycznia 2022 – Dębowo - czwartek (od 10:00)
Nowe Osiedle /od Rodz. Przywecki Henryk, Łabich i Puchacz/

21 stycznia 2022 – Dębowo – piątek (od 10:00)
Nowe Osiedle / od P. Dominikowskiej, Stępniewscy, ul. Sosnowa P. Goszczyńscy

22 stycznia 2022 – Dębowo – sobota (10:00)
ul. Polna i Broniewska

GDY W DNIU KOLĘDY BĘDZIE MSZA ŚW. POGRZEBOWA, TO KOLĘDA BĘDZIE O GODZ. 12:00.