Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
17.01.2021 r.
 

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas,
    abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim
    świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.
    Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców.
    Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi
    braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy,
    że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem
    „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład
    modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i
    refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli
    znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka.
    Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam
    miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta
    będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. Ostatni tydzień kolędy...

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
    Matki Najświętszej na każdy dzień.

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Bernard
    Sztejka i Tadeusz Obarski. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i
    wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, prace, życzliwość i ofiarność na rzecz naszej parafii.
    Dziękuję za wspólną modlitwę i ofiary podczas kolędy. Za gościnę. Otwarte domy i mieszkania.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski