01aW niedzielę, 13. grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Dębowie spotkali się seniorzy naszej parafii na tradycyjnym opłatku.

Uroczystość przygotowało Stowarzyszenie "Michał" działające przy parafii św. Michała Archanioła w Dębowie. Licznie zgromadzonych seniorów w imieniu Stowarzyszenia przywitała i złożyła im świąteczne życzenia, Pani Wanda Chudy. Do życzeń przyłączyli się przedstawiciele władz gminnych z Wójtem Gminy Sadki, Panem Dariuszem Gryniewiczem na czele. Po krótkiej modlitwie i odczytaniu tekstu Ewangelii św. przez
ks. Waldemara Krawczaka - proboszcza dębowskiej parafii, zgromadzeni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia po czym przystąpiono do spożywania wieczerzy. Po wieczerzy ks. proboszcz zainicjował śpiewanie kolęd.

01.JPG 02.JPG 03.JPG 04.JPG 05.JPG 06.JPG 07.JPG 08.JPG 09.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 28.JPG 29.JPG 30.JPG 31.JPG 32.JPG 33.JPG 34.JPG 35.JPG 36.JPG 37.JPG 38.JPG 39.JPG 40.JPG

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
17.01.2021 r.
 

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas,
    abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim
    świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.
    Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców.
    Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi
    braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy,
    że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem
    „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład
    modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i
    refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli
    znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka.
    Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam
    miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta
    będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. Ostatni tydzień kolędy...

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
    Matki Najświętszej na każdy dzień.

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Bernard
    Sztejka i Tadeusz Obarski. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i
    wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, prace, życzliwość i ofiarność na rzecz naszej parafii.
    Dziękuję za wspólną modlitwę i ofiary podczas kolędy. Za gościnę. Otwarte domy i mieszkania.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski