VI Niedziela Zwykła
17.02.2019 r.
 

1. Nowenna do MBNP w środę po Mszy św. o godz. 17:00.

2. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek po Mszy św. o godz. 17:00.

3. Do nabycia gazety :  Przewodnik Katolicki, Cuda i Łaski Boże.

4. Dzień Chorego... dziękuję...

5. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary
    składam podziękowanie - Bóg zapłać.
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składam najlepsze życzenia...
    Miłej niedzieli i dobrego tygodnia.
    Przypominam i zapraszam na spotkanie w sobotę o godz. 19:00.

                                                                       Ks. Proboszcz
                                                                 Krzysztof  Wiśniewski

17.02.2019   VI Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 +  Aniela, Tadeusz, Aniela Biliccy i zm. z rodziny
Dębowo 10:00 +  Marianna, Stanisław Jeżewscy
  11:30 dziękczynna... dla Bartka w 1 rocz. urodzin
18.02.2019  Poniedziałek
  17:00 + Genowefa Bujas /urodzinowa/
19.02.2019  Wtorek
  17:00 + Jerzy Kaczyński – od uczestników pogrzebu
20.02.2019  Środa
  16:00 + Jerzy Kaczyński – od siostry z rodziną
  17:00
1/ +  Maria Krupicz /w rocz. śm./, rodziców z obojga stron i zm. z rodz.
2/ + Edward Ptak /w rocz. śm./
  17:30 nowenna do MBNP
21.02.2019  Czwartek
  17:00 1/ + ks. Henryk Badura /2r. śm./ i zm. rodziców
2/ + Halina /12r. śm./, Jerzy Zgarda
22.02.2019   Piątek - święto Katedry św. Piotra Apostoła
  17:00 1/ + Jerzy Kaczyński – od Edwarda Kominiaka z rodziną
2/ + Włodzimierz Sprengel – od uczestników pogrzebu
  17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
23.02.2019  Sobota
  17:00 1/ + Bożena Skulimowska
2/  dziękczynna... o szczęśliwe rozwiązanie
24.02.2019  VII Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Henryk Westphal /23r. śm./ i zm. z rodziny
Dębowo 10:00 + Marianna Nowak /21r. śm./
  11:30 1/ + Antoni , Helena Musiał i zm. z rodziny
2/ + Kacper Trzeciakowski /urodzinowa/

mblurdLourdes to dzisiaj wielkie sanktuarium maryjne. Co zdarzyło się w tej małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów?
Dlaczego od ponad 140 lat świat pielgrzymuje tutaj, by odnowić wiarę, zyskać nadzieję i odwagę w cierpieniu?
Odpowiedź jest prosta. Tutaj, w grocie Massabielle w 1858 roku miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous.
Część mieszkańców miasteczka Lourdes przychodziła do groty i z wiarą uczestniczyła w cudownych wydarzeniach. Byli i tacy, którzy wyśmiewali Bernadettę, a pobożność prostych ludzi nazywali zabobonami. W połowie XIX w. we Francji nie brakowało przeciwników Kościoła. Francja potrzebowała nawrócenia. W takich okolicznościach prosta dziewczynka przekazała orędzie Najświętszej Dziewicy.
Objawienia Matki Bożej w Lourdes miały miejsce w 1858 r. Cztery lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w specjalnym dokumencie ogłosił długo oczekiwany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Dzięki Lourdes kult maryjny przybrał niespotykaną do tej pory siłę.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
www.pijarzy.pl

ofiarowanieO Panno prześliczna, gromniczna!
Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę. (…)
I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij.
                                                                               (K. Iłłakowiczówna)

 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

chrzest4Po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.
Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Niedziela Bożego Miłosierdzia.

milosierdzieŚwięto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Więcej…