malzenstwoPrzymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055 § 1).
Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa obejmuje trzy etapy:

-przygotowanie dalsze /wychowanie w rodzinie i szkolna katecheza/
-przygotowanie bliższe katecheza parafialna /”kurs przedmałżeński”/
-przygotowanie bezpośrednie /katecheza przedślubna, spisanie protokołu kanonicznego badania
  narzeczonych, spotkania w poradnictwie rodzinnym, sakrament pokuty/.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedkładają następujące dokumenty:

    - Metrykę chrztu św. z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
    - Dowód osobisty
    - Ksero ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej
    - Zaświadczenie o ukończeniu „kursu przedmałżeńskiego”
    - Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku małżeństwa konkordatowego)
    - Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

21.04.2019   Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Dębionek   8:30 + Janusz Kaczor /w rocz. śm./ i rodziców z obojga stron
Dębowo 10:00 + Andrzej Nowak /19r. śm./
  11:30 1/  za Parafian
2/ + Krystyna Moczadło – od męża i dzieci z rodzinami
22.04.2019  Poniedziałek - w oktawie Wielkanocy – II święto
    8:30 + Czesław Pliszczyński – od siostry z rodziną z Darłowa
  10:00 + Ewa Puchacz, Tadeusz Krzemkowski, Aleksander Ćwikła i zm. z rodz.
   Jankowskich i Krzemkowskich
  11:30 1/ dziękczynna... w 38 rocz. Sakramentu Małżeństwa
2/ + Kacper i Andrzej Trzeciakowscy
23.04.2019   Wtorek - w oktawie Wielkanocy
  18:00 1/ dziękczynna... w 59 rocz. Sakramentu Małżeństwa
2/ dziękczynna... dla Wojciecha z racji imienin
24.04.2019   Środa - w oktawie Wielkanocy
  16:00 + Leon, Aniela, Stanisław, Aleksander Kowalscy
  18:00
1/ + Włodzimierz Sprengel – od siostry Anieli z rodziną
2/ + Krystyna Młynarczyk / w rocz. śm./
  18:30 nowenna do MBNP
25.04.2019   Czwartek - w oktawie Wielkanocy
  18:00 1/ + Jan Grzeszczak – od siostry Anieli z rodziną
2/ + Jadwiga Szwed – od Zakładu Pogrzebowego
26.04.2019   Piątek - w oktawie Wielkanocy
  18:00 1/ + Jan Grzeszczak /urodzinowa/ - od żony, dzieci i wnuków
2/ + Marlena Mreła /30r. śm./
  18:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
27.04.2019  Sobota - w oktawie Wielkanocy
  17:00 1/ + Maria Lewińska /1r. śm./,
     + Stanisław Hołysz /9r. śm./
2/ dziękczynna... w 25 rocz. Sakramentu Małżeństwa
28.04.2019   Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dębionek   8:30 + Andrzej Zabłotny /3r. śm./
Dębowo 10:00 1/ + Halina/w rocz. śm./, Józef Sztejka i zm. z rodziny
2/ + Pelagia, Wojciech Muszyńscy i zm. z rodziny
  11:30 1/ za Parafian – prośba o deszcz...
2/ + Włodzimierz Sprengel – od mieszkańców Małocina